Đang xem các bài viết theo từ khóa

phương hằng

NS Hoài Linh hầu đồng: Có phải là mê tín?

Gần đây, nhiều khán giả không khỏi hoang mang khi bà Phương Hằng phát ngôn Nghệ sĩ Hoài Linh hầu đồng, thu tiền người đến xem, bán vé hay tuyên truyền dị đoan, đồng bóng…