Đang xem các bài viết theo từ khóa

Nghệ sĩ Việt

Rock đã chết hay đang vận hành theo cách riêng?

Sau khi cố nhạc sĩ Trần Lập qua đời, đó dường như không chỉ là sự ra đi của một con người, mà còn là dự cảm cho sự "hấp hối "của một thứ lớn hơn thế. Suốt nhiều năm qua, nhạc rock Việt Nam chênh vênh và dần tách khỏi mạch chảy âm nhạc Việt.