Nếu Dương Quốc Anh bị loại ở vòng trình diễn, ca sĩ sẽ không còn thí sinh dự chung kết.