Đại diện công ty truyền thông Hàn Quốc Brewery đã có buổi viếng thăm và làm việc với Công ty CP AC MEDIA GROUP trong việc xây dựng, định hướng các chiến lược hợp tác truyền thông giữa hai bên trong thời gian tới.