Sáng nay nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ 8.3, Triệu Mi An đã đưa khán giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với bộ ảnh thướt tha, thùy mị xen kẻ bụi trần, phong cách.