Trải qua bao dâu bể, thăng trầm của cuộc đời, chị - NTK áo dài Vũ Thị Kim Hạnh vẫn còn giữ, và nhớ như in ngày tự tay mình may bộ áo mới cho chính mình. Chị giữ những ký ức đẹp đẽ này, xem nó là động lực để tiếp tục phấn đấu và rèn dạy các con mình, về sự nhẫn nại, và không đầu hàng số phận.