Chương trình hứa hẹn mang đến cho khán giả cơ hội có 1-0-2 để cảm nhận nghệ thuật múa qua những giác quan khác nhau.