Sáng ngày 17.9.2018 ca sĩ Lâm Chấn Kiệt và 2 doanh nhân: Bùi Thị Anh Đào và Bùi Kim Phụng đã tổ chức chương trình "Vòng Tay Nghệ Sĩ 8" trao những phần quà giá trị thiết thực cho những người dân hộ nghèo, học sinh huyện KBang, tỉnh Gia Lai