Sau thành công với bản Hít “ Yêu Hoa Đã Có Chủ “, ngày 18-7-2019 Hoàng Tử Vương Triệu Anh lần đầu tiên công khai người yêu trong ngày sinh nhật của mình.